W dniach 15-30 sierpnia tego roku mieliśmy łaskę uczestniczyć w rekolekcjach DK I st. w Myśliborzu. Miejsce szczególne, bo u stóp Jezusa Miłosiernego w domu rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Wspaniałym doświadczeniem była dla nas obecność księdza diakona Andrzeja Kuźmy i jego posługa liturgiczna oraz opieka nad dziećmi i prowadzenie zajęć przez siostry felicjanki Julię i Alicję. Ksiądz moderator Tomasz Wala bardzo obrazowo ukazywał nam Bożą Miłość, działanie Jezusa w naszym życiu, szczególnie w sakramentach. Niezwykle cenne były dla nas praktyczne szkoły modlitwy - to czas spędzony przed obliczem Pana we wspólnocie w różnych formach modlitwy. Wspaniałe było odkrywanie wagi naszego sakramentu małżeństwa i wielkich możliwości przepływu przez nas łaski Bożej, o ile tylko trwamy w łasce uświęcającej. Każda forma naszych zajęć od Eucharystii, spotkań, szkoły życia... po pogodne wieczory i czas wspólnych zabaw była dla nas odkrywcza. Podczas godziny świadectw prawie każdy uczestnik mówił o wielu łaskach, jakich doświadczył podczas rekolekcji, a wielu zabrakło słów, aby wyrazić swoje przeżycia. Dlatego ufamy, ze owoce przeżytych rekolekcji będą obfite dla naszych małżeństw i rodzin.

Za ten czas działania Bożej łaski Bogu niech będą dzięki.

Jezu ufam Tobie!

Prowadzący Ula i Marek