IMG 6330

13 III 2021 r. członkowie Ruchu Światło - Życie spotkali się na Wielkopostnym Dniu Wspólnoty w parafii św. Jakuba w Rzykach, W tym roku to jubileuszowa świątynia, dlatego pielgrzymując do niej, modląc się, można skorzystać z przywileju odpustu zupełnego. Gospodarz miejsca, ks. Krzysztof Moskal przybliżył zebranym postać św. Jakuba, opowiedział o historii kościoła, jego zabytkowym wnętrzu.
Ks. Robert Szymocha podczas konferencji mówił o tworzeniu nowej wspólnoty w wymiarze rodzinnym, parafialnym oraz w ramach Ruchu Światło - Życie. Istotą wspólnoty chrześcijańskiej jest doświadczenie osobistej relacji z Bogiem jej członków. Dzieje się to, poprzez  życie na co dzień Słowem Bożym, sakramentami i służbę bliźnim. Nasze rodziny są podstawową wspólnotą, w której dokonuje się formacja do dojrzałej wiary.
Podczas homilii ks. proboszcz podkreślił, iż tak jak św. Jakub, powołany nad jeziorem Galilejskim, opuścił wspólnotę rybaków, by wejść do wspólnoty uczniów Chrystusa, tak i my jesteśmy powołani we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej do zaufania Bogu i kroczeniu z Nim przez życie. Tylko mocą Jego miłości możemy uświęcić siebie, rodzinę, znosić niedogodności, przebaczać, inaczej spojrzeć na pandemię. "Dajmy się Chrystusowi na nowo powołać, aby w nas i poprzez nas mógł działać. Pójdź za mną, bo jestem Drogą, Prawdą i Życiem."
Dziękujemy za doświadczenie wspólnoty  żywego Kościoła - kapłanom, rodzinom DK, panu organiście, kościelnemu, tym, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem transmisji online oraz wszystkim chorym i cierpiącym.  Joanna i Tadeusz
 
image0

image0 1

image1

image1 1

image2

image3

image4