Rekolekcje1 Rycerka Górna 06-10.11.2015r.

Szczęść Boże.
Jesteśmy małżeństwem od 4 lat. Należymy do Domowego Kościoła od dwóch lat. Pod koniec minionego roku formacyjnego zostaliśmy poproszeni o pełnienie funkcji pary animatorskiej naszego kręgu, który tworzą oprócz nas jeszcze cztery inne małżeństwa.

Krótki rys historyczny ….
Oaza Rodzin Domowewgo Kościoła  powwstała w naszej parafii we wrześniu  1990r.Inicjatorem był ówczesny proboszcz parafii ks.Mieczysław Danielczyk.Opiekował się wspólnotą przez pierwsze trzy lata wraz z ks.Jerzym Musiałkiem z Cięciny.W tym czasie do wspólnoty należało 9 małżeństw .W latach 1994 do 2013 r wspólnotę tworzy  5 małżeństw .Od 2013r.krąg DK tworzy 6 małżeństw. Są to małżeństwa:Maria i Stanisław Dończyk, Maria i Mieczysław Gluza,Maria i Emil Kupczak,Władysława i Stanisław Rubys,Weronika i Franciszek  Jurasz ,Barbara i Andrzej Wróbel

Barbara i Stanisław Graca

Małżeństwem jesteśmy od 20 lat. W Domowym Kościele 15 lat. Mamy pięcioro dzieci.
Z pomocą Bożą staramy się wypełniać  nasze zobowiązania Domowego Kościoła, które są dla nas drogowskazami i wytycznymi jak układać życie, aby nie zbłądzić lub jak powrócić na właściwą drogę.

Początkowo nie planowaliśmy wyjazdu na rekolekcje 15-dniowe w tym roku z uwagi na duże zmiany w pracy i naszym otoczeniu, lecz nie pozostając obojętni na zaproszenie  Grażyny i Zbyszka (naszej pary moderatorskiej) przyjęliśmy posługę animatorów na rekolekcjach I stopnia w Myśliborzu.

listSzczęść Boże .Kochani jesteśmy Wam winni kilka informacji z naszych niedawnych spotkań ,ale takie zawirowania ,że ciągle brak czasu za co serdecznie przepraszamy. Chcieliśmy się podzielić radością spotkania ogólnopolskiego  na Górze św.Anny gdzie odbyło się podsumowanie roku pracy. Na tym spotkaniu byliśmy wspólnie z parą rejonową  Lucynką i Markiem Greniami.

Relację można przeczytać  na stronie Domowego Kościoła ,więc nie będziemy się rozpisywać poza tym co nas  bardzo uderzyło ,wzruszyło  .Może przede wszystkim wspaniała relacja ,przyjacielska  pomiędzy naszymi moderatorami ks..Tomaszem Opalińskim a ks. Markiem Sędkiem i oczywiście naszą parą Kasią i Pawłem Maciejewskimi. Słowa przywitania były bardzo serdeczne ale największe oklaski zerwały się po słowach ks.Marka ,który wyraźnie podkreślił ,że Domowy kościół jest gałęzią ruchu Ś-Ż, ale z pełny prawem do autonomii ze względu na specyfikę duchowej  formacji małżeństw. Konferencja prowadzona przez bp Andrzeja Czaję pokazała nam jak wielkie są wyzwania w dzisiejszym świecie jak Kościół liczy na ludzi świeckich ,a przede wszystkim na nas małżonków Domowego Kościoła . Pokazywał ,że naszym życiem małżeństwem i rodziną mamy świadczyć o Chrystusie.

Pokazywać oblicze Kościoła  pełnego miłości,ciepła ,bezpiecznego.