pioroDroga Wspólnoto!

Przekazujemy kolejny list kręgu centralnego na ten szczególny czas, kiedy to z powodu panującej pandemii tak wiele spraw w naszych rodzinach i Domowym Kościele funkcjonuje inaczej. Niech jego słowa będą wsparciem i umocnieniem na drodze codziennego życia, formacji i trwania we wspólnocie.

asa W sobotę, 19 września 2020 r. po raz pierwszy w tym roku formacyjnym, oraz po raz drugi w swej historii w Centrum bł. Ks. Władysława Bukowińskiego w Zagórniku odbyło się spotkanie Diecezjalnego Kręgu Domowego Kościoła Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Spotkanie poprzedziła wspólna Eucharystia odpowiedzialnych DK naszej diecezji, sprawowana w nowopowstałej kaplicy Centrum przez Moderatora Diecezjalnego DK ks. Jacka Moskala.

Temat roku formacyjnego – Dojrzałość w Chrystusie” ma skłonić nas do refleksji i przyjrzenia się, jak wygląda nasza dojrzałość wiary, modlitwy, na ile kierujemy się dojrzałością w miłości, w naszych małżeństwach i rodzinach.