Droga Wspólnoto!

Przekazujemy list kręgu centralnego na ten szczególny czas, kiedy to z powodu panującej pandemii tak wiele spraw w naszych rodzinach i Domowym Kościele funkcjonuje inaczej. Niech jego słowa będą wsparciem i umocnieniem na drodze formacji.

pol pl Bukiet Tajemniczy ogrod 2273 1 Drodzy Kapłani, 
 
Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa to Wasze wielkie święto, to święto Kościoła.
 
Bardzo Wam dziękujemy za Wasz trud, poświęcenie i oddanie.
Dziękujemy za Waszą ofiarność i troskę.
Nasza tęsknota za darem spotkania w Eucharystii, sakramentach świętych, w comiesięcznych kręgach Domowego Kościoła jest  wielka i nie do opisania.
 
Ta tęsknota prowadzi do świadomości jak wielką rolę pełnicie w naszym chrześcijańskim życiu.
 
Dlatego życzymy Wam drodzy Kapłani docenienia i ludzkiej życzliwości na każdy dzień.
Niech Was dobry Bóg błogosławi i strzeże.
Wierzymy, że będziemy mogli jak kiedyś, wspólnie się radować darem spotkania. 
 
Wielkim pragnieniem, na dzisiejsze czasy jest zdrowie, pocieszenie i pokój w sercu.
Tego Wam Wspólnota Domowego Kościoła z serca życzy.
 
 
Grażyna i Zbyszek Niziowie
Para diecezjalna
 

Droga Wspólnoto!

 

Chciałem podzielić się z Wami pewnymi natchnieniami, które mi przyszły do serca. 

Nie możecie przyjść na Eucharystię niedzielną i w niej uczestniczyć. Nie będziecie mogli uczestniczyć w Obrzędach Triduum Paschalnego. Skoro Wy nie możecie, ja Was na Nie przyniosę. W Niedzielę Palmową sprawowałem Eucharystię w Waszej intencji. W Wielki Czwartek i Wigilię Pańskiej i Wigilię Paschalną przyniosę Was na Eucharystie, które będę celebrował w te dni i obejmę Was intencją mszalną. 

 

Drugie natchnienie - chcę się podzielić kazaniem ks. prof. Edwarda Stańka z wcześniejszej niedzieli. Myślę, że może przynieść dużo światła Bożego na ten czas i być pomocnym w twórczym jego wykorzystania. 

 

Trzecie natchnienie podzielę się z Wami dwoma kazaniami pasyjnymi, które wygłosiłem w tym roku w Konkatedrze w Żywcu. Ich tematem jest Eucharystia. 

Pozdrawiam Was Moi Drodzy gorąco i noszę w sercu.

Pamiętam w modlitwie i o nią proszę ks. Jacek

923314 IMG 4006 34

Dziś w tym dniu uroczystym,
rozbrzmiewa na nowo życzenie Chrystusa:
Pokój wam! Pokój ludziom na całym świecie!
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i przynosi wszystkim pokój!
Jan Paweł II

Kochani!
Przed nami najważniejszy czas w liturgii Kościoła, w którym będzie nam dane przeżywać Największe Tajemnice naszej wiary. Będzie to też czas nieco odmiennego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Z jednej strony nasz udział w obchodach Świąt Wielkanocnych będzie się odbywał za pośrednictwem mediów, a z drugiej będzie czasem jeszcze większej bliskości w rodzinie – czasem dzielenia się wiarą w niej, jeszcze bardziej odpowiedzialnego podchodzenia
do obowiązku wychowania naszych dzieci w wierze.
Życzymy Wam Kochani z serca, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym, Który jest nieustannie obecny na drogach naszego życia, stało się źródłem pokoju w sercu. Niech Jego łaska umacnia nas oraz dodaje odwagi w wypełnianiu codziennych zadań. Niech ten czas bliskości Boga wyciszy nas i napełni radością przeżywania Świąt Wielkiej Nocy. Pozwólmy, by Chrystus mógł obdarować nas i nasze rodziny nadzieją.
Życzenia świąteczne kierujemy też do kapłanów naszej diecezji – życzymy Wam Drodzy Kapłani, aby ten też niełatwy dla Was okres był czasem umocnienia w wierze i nadziei.
Wspólnota Domowego Kościoła otacza Was modlitwą – jesteście dla nas szczególnie ważni!
Nie znajdujemy słów, które potrafią wyrazić tęsknotę za darem spotkania w Eucharystii, w sakramentach, w kręgu…
Dlatego z ufnością wierzymy, że Zmartwychwstanie Pańskie przyniesie odrodzenie tego co dobre, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z nadzieją i wiarą patrzeć w przyszłość.

Grażyna i Zbyszek Niziowie
Para diecezjalna DK

ks. Jacek Moskal
Moderator diecezjalny DK