kongragacjaIX „1 maja br. w czasie IX Kongregacji Diakonii (która odbyła się zdalnie) zostali wybrani kandydaci na nowego moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie. Wyborom przewodniczył biskup delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, bp Krzysztof Włodarczyk.

Podczas sesji wyborczej 132 uczestników Kongregacji zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie dokonało wyboru kandydatów na moderatora generalnego.

 
Zostali nimi:

ks. Marek Sędek (diecezja warszawsko-praska, obecny moderator generalny)

ks. Waldemar Maciejewski (archidiecezja katowicka)

ks. Ryszard Gacek (archidiecezja krakowska)

 

Kandydaci zostaną przedstawieni w najbliższym czasie Komisji Episkopatu Polski, która wyłoni spośród nich nowego moderatora Ruchu.” Ponadto na Kongregacji zostało przedstawione sprawozdanie moderatora generalnego, w którym zostały poruszone pozytywne aspekty życia Ruchu, ale także problemy i wyzwania, z którymi się spotyka.

 

Źródło: Facebook Ruch-Światło-Życie