print z DWDD
W dniu 14.11.2020 odbył się on-line Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Fili Śląskiej. Wzięło w nim udział około 100 osób z różnych diakonii dziecięcych, młodzieżowych i rodzin. Odwiedziła nas para krajowa Domowego Kościoła dzieląc się dobrym słowem; jednocześnie zachęcali aby na wszystkich szczeblach i w grupach korzystać w tym czasie z formy on-line spotkania.

Po wprowadzeniu księdza moderatora Ryszarda Piętki i wspólnej modlitwie wszyscy wysłuchali konferencji opierającej się na referacie Księdza Moderatora Generalnego z ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych, mającej charakter programowy dla Ruchu na najbliższy rok. Ksiądz Ryszard mówił o cechach Nowego Człowieka opisanych przez ks. Blachnickiego: człowieka zintegrowanego, człowieka posiadającego siebie w dawaniu siebie, człowieka realizującego siebie poprzez służbę oraz człowieka wyzwolonego. Następnie w małych grupach uczestnicy dzielili się trudnościami, radościami i wyzwaniami jakie niosą przed nimi cechy nowego człowieka. Kolejnym punktem programu było spotkanie kręgu filialnego oraz Godzina Odpowiedzialności w poszczególnych diakoniach specjalistycznych. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniem, podzielić podejmowanymi działaniami poprosić o wsparcie. Jednak najważniejszym było podjęcie dyskusji w jaki sposób diakonie chcą realizować temat roku „Dojrzałość w Chrystusie” w swoich posługach. Na koniec Ksiądz Moderator zachęcił uczestników do indywidualnego Namiotu Spotkania oraz udziału w Eucharystii lub odmówieniu Liturgii Godzin, w miarę swoich możliwości. B.P.