Oaza a parafia

oaza parafia1

            Oaza średnia Ruchu Światło-Życie jest zazwyczaj jedną z grup działających przy danej parafii. Siłą rzeczy muszą więc istnieć określone relacje pomiędzy oazą a innymi grupami/wspólnotami przyparafialnymi oraz księdzem proboszczem bądź też innymi kapłanami prowadzącymi inne grupy przyparafialne. Sytuacją idealną jest, jeśli relacje te układają się w sposób harmonijny, aczkolwiek niestety nie zawsze tak jest. Każdorazowo jest to już jednak kwestia działania konkretnej oazy w konkretnej parafii.

            Przyjrzyjmy się sytuacji, w której grupa oazowa działa prawidłowo, a ewentualne konflikty są rozwiązywane na bieżąco w akceptowalny sposób. W jaki sposób taka taka wspólnota może ubogacić innych parafian?

            W myśl stwierdzenia "Pragnę służyć" winniśmy dążyć do bezinteresownej działalności na rzecz parafii i całego Kościoła. Sprzedaż zniczy lub świec adwentowych to tylko jedne z form udzielania się we wspólnocie wiernych. Często zdarza się, że wspólnota oazowa podejmuje także inne działania dla dobra zbiorowości parafialnej. Jedną z nich może być pomoc w przygotowaniu młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania poprzez przygotowywanie dla nich spotkań formacyjnych lub organizację adoracji czy krótkich rekolekcji. oaza parafia

            Niektóre z form uczestnictwa w życiu parafii widoczne są tylko w poszczególnych okresach. W okresie bożonarodzeniowym, w niektórych częściach naszej diecezji młodzież oazowa kolęduje, zbierając przy tym pieniądze na dofinansowanie rekolekcji wakacyjnych lub innych wyjazdów. Znanym zwyczajem jest także przygotowywanie i prezentowanie jasełek już nawet niekoniecznie dla własnej parafii, ale może nawet na rynku dla wszystkich mieszkańców z okolicy.

            Często poza uczestnictwem w Ruchu Światło-Życie jesteśmy również w innych grupach/wspólnotach przyparafialnych. Dobrym przykładem jest tutaj Liturgiczna Służba Ołtarza, do której nieraz zachęcamy naszych uczestników. Szczególnie na rekolekcjach wakacyjnych kładziemy nacisk na dbałość o piękno Liturgii. Męską część zachęca się do posługi przy ołtarzy, a damską do włączenia się w modlitwę wiernych, procesję z darami czy przygotowanie komentarzy.

   oaza parafia2           Podsumowując, życie przyparafialnej oazy jest mocno związane z życiem samej parafii. Dobrze jest, jeśli relacje z innymi osobami i grupami układają się poprawnie, jednak należy pamiętać, że nie na wszystko mamy wpływ. Warto jednak uczynić wszystko, aby zadbać o życie parafii. Wbrew stwierdzeniu, że "młodzi to teraz nic nie robią" dobrze byłoby pokazać, że nie do końca tak jest i pielęgnować ten aspekt życia duchowego. Nie dość, że można się przy tym dobrze bawić, można także rozwinąć swoje umiejętności czy poznać nowych ludzi. W związku z tym nie osiadajmy na laurach, tylko idźmy przed siebie z misją czynienia dobra.

Mateusz Mazurek