„ Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz” (Ps 3, 4)
W dniach 30 – 31 marca 2019r. członkowie Domowego Kościoła z Inwałdu pojechali do Ośrodka Wczasowo – Rekolekcyjnego im. Jana Pawła II w Zakrzowie, aby tam przeżyć dwa dni w skupieniu.

Oazowiczom towarzyszył ksiądz proboszcz Piotr Liptak, który prowadził nabożeństwa oraz konferencje. Podkreślił rolę rodziny i to, że członkowie DK powinni być odpowiedzialnymi nie tylko za siebie, swoich współmałżonków, ale i za parafię, katolikami.
Uczestnicy wiele czasu poświęcili na modlitwę, ale nie zabrakło go również na wspólne życzliwe rozmowy, zabawy z dziećmi, czemu niewątpliwie sprzyjała piękna, wiosenna pogoda i malownicza okolica.

Wszyscy wyjechali umocnieni, by tworzyć wspólnotę, która wzajemnie będzie się wspierać i umacniać na drodze do świętości.
Krystyna

 

FB IMG 1558595480438

FB IMG 1558595304095

FB IMG 1558595327482

FB IMG 1558595339638

FB IMG 1558595351054

FB IMG 1558595418261

FB IMG 1558595456225

FB IMG 1558595469466

FB IMG 1558595292633

Tematem rekolekcji była posługa pary animatorskiej we wspólnocie Domowego Kościoła.
Uczestnikami były rodziny z różnych diecezji: koszalińsko-kołobrzeskiej, lubelskiej, łomżyńskiej i bielsko-żywieckiej.

Wspólna Eucharystia, modlitwa, konferencje i twórcza opieka diakonii wychowawczej dały wszystkim małżonkom możliwość spotkania się we dwoje z Jezusem. W czasie dla rodzin każdy mógł doświadczyć bliskości pięknej przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego wybierając się na spacer szlakiem - ścieżką nad reglami.

W czasie godziny świadectw każdy dzielił się tym, co osobiście doświadczył i jak ten czas zmienił jego relacje z Jezusem, co powinni zmienić w swojej posłudze jako para animatorska.

Oczami uczestników rekolekcji:

Jesteśmy w Domowym Kościele pierwszy rok po pilotażu więc niewiele.
Tak Duch Święty zadziałał, że zostaliśmy jako pierwsi w kręgu animatorami.

Stwierdziliśmy, że dobrze by było pojechać na ORAR II, żeby zobaczyć jak powinna wyglądać posługa animatorów. Jak się okazało w trakcie rekolekcji to nie my o tym zdecydowaliśmy ale Pan Bóg. Był to wspaniały czas odkrywania czym tak naprawdę jest posługa animatora oraz poznania wspaniałych ludzi. Naładowani do dalszej posługi pod opieką aniołów które wymodliły nam na drogę powrotną siostry u których gościliśmy, bez korków dotarliśmy do domu. Bogatsi o to doświadczenie pragniemy służyć wszelkim wsparciem kolejnej parze animatorów naszego kręgu, którzy niebawem zostaną wyłonieni.

Za ten wspaniały czas i prowadzących te rekolekcje
Chwała Panu.
Danusia i Przemek

zakopane

1 KWIECIEŃ 2019

W dniach 5-7 kwietnia 2019 r. w Korbielowie u ojców Dominikanów, odbyła się Oaza Modlitwy rejonu Bielsko-Biała I, w której uczestniczyły również 3 małżeństwa z diecezji katowickiej.

Głównymi organizatorami Oazy Modlitwy byli Anna i Kazimierz Kruczek – para rejonowa. Duchową opiekę sprawował ks. Jakub Studziński, a konferencje prowadzili Zofia i Adam Jaroszowie.
Tematem Oazy Modlitwy było zobowiązanie, którym są Rekolekcje.

Rodzina jako wspólnota życia i miłości małżeńskiej odbywająca drogę formacyjną w Domowym Kościele, powinna znać ogromną wartość tego zobowiązania. Rekolekcje pozwalają odejść od codzienności, wsłuchać się w Słowo Boże i wprowadzać je w życie. Celem rekolekcji jest doprowadzenie chrześcijanina do dojrzałego życia duchowego.

Poznawanie Boga, w którego wierzą chrześcijanie, jest drogą nie mającą końca. Każdy człowiek poznaje Boga odmiennie, ale dla wszystkich uczestników spotkania był to błogosławiony czas pełny skupienia, radości i miłości do braci. Wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, karmiliśmy się Eucharystią, otwieraliśmy się na wolę Pana.
To Pan Bóg pokazał nam, że wystarczy tylko zaufać i pozwolić mu działać.

Bądź uwielbiony, Panie, w ludziach, których postawiłeś na naszej drodze, w doświadczeniach, jakie nam dałeś na tych rekolekcjach.

Marzena i Stanisław

2
2
2
2

11 zdj W dniach od 15-17 marca w oazowym ośrodku Ruchu Światło-Życie Idylla w Wiśle przeżywaliśmy piękny czas rekolekcji ewangelizacyjnych, które prowadziła Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji z księdzem Kamilem Kuchejdą.

Czas tych rekolekcji wytyczały nam szczyty: prawdy o Bożej Miłości, o grzechu, tajemnicy zbawienia i w końcu osobistej decyzji Kogo wybieram i za Kim chcę iść.

W tej wędrówce towarzyszył nam obraz Miłosiernego Ojca i jego dwóch (marnotrawnych) synów. Słowo głoszone z mocą stawiało nas w prawdzie o sobie, konfrontując z tymi ewangelicznymi postaciami.

Ponieważ dawno nie byliśmy na rekolekcjach, cieszyliśmy się na ten czas i jechaliśmy z ogromną tęsknotą serca. Dobrze było znów zanurzyć się w Słowie - Radosnej Nowiny dla naszego życia – tak osobiście i indywidualnie oraz w odniesieniu do naszej małżeńskiej relacji, w uzdrawiającym Słowie Prawdy, że jest się umiłowanym dzieckiem Ojca, kochającego bezwarunkowo, który mówi: „wyryłem cię na obu mych dłoniach”, „JESTEM z tobą”, „nie zapomnę o Tobie”.

Wykąpani w tej Bożej miłości z pokorą przyjmowaliśmy Słowo Prawdy o tym, że jesteśmy grzeszni, słabi, że sami z siebie nic nie możemy. Mocno dotknęło nas zdanie z konferencji: „nie walcz z grzechem tylko skup całą swoją uwagę na budowaniu relacji z Panem” - bo jeśli staram się żyć w świetle Słowa Bożego, jeśli staram się poznawać mojego Pana i Zbawcę, jeśli zbliżam się do Niego, to naturalnie odwracam się od zła, grzechu i nie pomyślę nawet by iść inną drogą.

Dziękujemy Bogu za ten czas rekolekcji, za powrót do źródła, doświadczenie Góry Tabor,
świadectwa diakoni i kapłana i za doświadczenie wspólnoty żywej wiary.

Ania i Bogdan Kurpik

1 zdj Bystra - marzec 2019 R.

Modlitwa jest oddechem Nowego Życia,
wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka,
źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas;
dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.

ks. Franciszek Blachnicki
Drogowskaz Nowego Człowieka

 


Weekend 22 - 24 marca w Domu Rekolekcyjnym Nazaret w Bystrej zgromadził 15 małżeństw z diecezji bielsko-żywieckiej, które zapragnęły pogłębić swoją więź z Bogiem poprzez modlitwę i medytację.

Namiot Spotkania - to określenie ze Starego Testamentu symbolizujące modlitwę Mojżesza, który rozmawiał z Bogiem w specjalnie wydzielonym namiocie – zalecił ks. Franciszek Blachnicki członkom Ruchu Światło-Życie jako codzienną praktykę.

Nowy Człowiek, człowiek duchowy, który świadomie wybiera Jezusa na swojego Pana, musi spotykać się z Nim, by czerpać siłę, by otrzymywać z góry światło, które będzie oświecać wszystkie sfery jego życia. Bóg mówi do nas na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest Jego Słowo spisane przed laty na kartach Pisma świętego, słowo, które zadziwia tym, że jest ciągle aktualne, że przez to Słowo Bóg mówi do mnie tu i teraz.

Pod okiem ks.Andrzeja Żmudki uczyliśmy się jak najlepiej technicznie i praktycznie przygotować się, by usłyszeć głos Boga i otworzyć się na działanie Jego przemieniającej łaski. Potem usłyszanym słowem dzieliliśmy się za współmałżonkiem... i w tym dzieleniu odkrywaliśmy, że jeszcze coś innego Bóg może powiedzieć do nas – małżonków.
Kolejnym etapem było wsłuchanie się w plastyczny i dynamiczny opis tego samego fragmentu z Ewangelii, zasadzonego w ówczesnych realiach z powieści Romana Brandstaettera i dzielenie się w kręgu.
Zwieńczeniem tych rozważań była medytacja Ikony Świetej Rodziny i osobista audiencja małżonków u stóp Jezusa.

W czasie trwania rekolekcji był też czas dla rodziny, w którym korzystaliśmy z pięknej, słonecznej wiosennej pogody, a spacery umilał nam przepiękny śpiew ptaków, jakby i one chciały nas uczyć jak najpiękniej wielbić Boga.

Chwała Panu!
Marysia i Artur

3 zdj

Podkategorie